Založ si blog

Tieto štúdie potvrdzujú imunitu po prekonaní covid na rok a viac. Zaujíma to odborníkov alebo politikov?

ÚVZ sa v stanovení lehoty 180 dní ochrany po prekonaní ochorenia odvoláva na Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré sa k dĺžke imunity vyjadrilo 8. septembra 2021 s odkazom na niekoľko štúdií z roku 2020 i 2021 s najneskorším dátumom 30.4.2021. V stanovisku sa však odkazuje aj na štúdiu, ktorá preukázala 8 mesiacov ochrany. Každopádne do septembra boli opublikované viaceré štúdie, ktoré potvrdili imunitu po prekonaní ešte oveľa dlhšiu.

Pozrime sa, ktoré sú to. Môžeme sa len čudovať, prečo tie neboli posudzované ECDC a prečo odporúčanie nebolo aktualizované za vyše 4 mesiace, keď dovtedy bežali ďalšie štúdie a ich výsledky potvrdzujú imunitu dokonca na roky. Namiesto toho ECDC a jednotlivé štáty stále odporúčajú očkovať aj tých, ktorí ochorenie prekonali, hoci ich imunita je trváca a dlhodobejšia ako tá u zaočkovaných.

Existujú však štúdie, ktoré potvrdzujú, že imunita po očkovaní je oveľa kratšia ako 6 mesiacov u niektorých vakcín. A aj u mRNA vakcín sa ukázala trváca len 5-6 mesiacov, napriek tomu očkovaní majú u nás už rok nadpráva, no tí, ktorí ochorenie prekonali pred viac ako 180 dňami sú diskrimnovaní, hoci aj majú dostatočnú hladinu protilátok dávno po 180 dňoch. Najnovšie MZ uvažuje aj týchto 180 dní nadpráv pre prekonaných zrušiť na základe zavádzajúcej štúdie protilátok u nás, čomu sa venoval môj iný článok.

Tu uvádzam štúdie protilátok a pamäťových buniek, ktoré boli opublikované a recenzované v odborných časopisoch. Neuvádzam tie, ktoré ukazujú, že imunita po prekonaní trvá 8 až 10 mesiacov, lebo tých je viac. Ale hlavne preto, lebo je už viacero štúdií, ktoré ukazujú imunitu ešte dlhšiu, aj dvakrát a viac dlhšiu. Takže poďme na to chronologicky:

1. Ešte 24.5. 2021 v časopise Nature vyšla štúdia s týmito zisteniami:

„Preukazujeme, že u jednotlivcov po prekonaní, ktorí mali ľahký priebeh infekcie SARS-CoV-2 (n = 77), hladina séra protilátok na anti-SARS-CoV-2 spike proteín (S) rýchlo klesla prvé 4 mesiace po nakazení a potom postupne počas 7 mesiacov. Zostala však merateľná najmenej 11 mesiacov po infekcii. Celkovo naše výsledky naznačujú, že ľahká infekcia vírusom SARS-CoV-2 spúšťa robustnú antigenovo špecifickú, dlhotrvácnu humorálnu imunitnú pamäť u ľudí.“

2. Znova v časopise Nature 14. 6. 2021 ďalšia štúdia potvrdila dlhodobú prirodzenú imunitu: “V kohorte 63 jednotlivcov, ktorí sa vyliečili z covid-19, sa vyhodnocovali po 1,3 mesiaca, 6,2 mesiaca a 12 mesiacoch… dáta naznačujú, že imunita u vyliečených jednotlivcoch bude veľmi dlho trvajúca.”

3. Nature do tretice 30.6. 2021: “ex vivo testovanie na vyhodnotenie odpovedí/reakcií T-buniek CD4+ a CD8+  špecifických pre SARS-CoV-2 u vyliečených pacientov do 317 dní po objavení sa príznakov a zistenie, že odpovede/reakcie pamäťových T-buniek sú uchované počas celej doby výskumu bez ohľadu na závažnosť priebehu COVID-19. Špeciálne sme pozorovali udržateľnú kapacitu polyfunkcionality a rozmnoženia T-buniek špecifických pre SARS-CoV-2. Medzi CD4+ a CD8+ T bunkami špecifickými pre SARS-CoV-2, zaznamenanými markermi spustenými aktiváciou, pomer sa pomer pamäťových T-buniek podobných kmeňovým bunkám (TSCM) zvýšil, pričom vrchol dosiahol asi okolo dňa 120 po objavení príznakov ochorenia.”

4. Predsa ešte raz v Nature 15.7.2021 opublikovaná štúdia skúmala, či prirodzená imunita po prekonaní SARS-CoV-1 chráni aj pred SARS-CoV-2: „Tu sme zozbierali PBMCs (periferálne jednojadrové krvné bunky) 17 rokov po prekonaní SARS-CoV infekcie a testovali či stále obsahujú bunky, ktoré budú reaktívne proti SARS-CoV a či tie majú tzv. krížovo-reaktívny potenciál proti peptidom SARS-CoV-2. PBMC od jednotlivcov, ktorí prekonali SARS-CoV infekciu (n = 15) boli stimulované priamo ex vivo peptidmi, ktoré pokrývali N proteín SARS-Cov (N-1 a N-2), NSP7 a NSP13. To ukázalo, že 17 rokov po infekcii IFNγ odpovede na SARS-CoV peptidy boli stále prítomné a boli takmer exkluzívne zamerané na N proteín než na NSP peptidy. Následne sme testovali, či N peptidy SARS-CoV-2 (amino acid identity, 94%) spúšťali IFNγ odpovede v PBMC u jednotlivcov, ktorí prekonali SARS-CoV.

Vskutku PBMCs 23 testovaných jednotlivcov reagovalo na N peptidy voči SARS-CoV-2.“ Preukázala sa teda aj ochrana proti SARS-CoV-2 u tých, ktorí prekonali SARS-CoV-1 pred 17 rokmi, čo mnohí experti interpretovali ako ochranu na ďalších aspoň 17 rokov! Nebola to jediná štúdia, ktorá potvrdila dlhodobú imunitu po prekonaní infekcie SARS-CoV-1, napr. v roku 2016 po 11 rokoch štúdia potvrdila prítomnú ochranu, keď „bolo zaznamenané, že všetky odpovede pamäťové T buniek cielili na SARS-Co-V štrukturálne proteíny.“

6. Štúdia z Faerských ostrovov, opublikovaná 15.7. 2021 v Open Forum Infectious Diseases, publikácií Americkej spoločnosti pre infekčné ochorenia, uvádza: „Miera seropozitivity u vyliečených bola nad 95% vo všetkých okamihoch výskumu pre oba testy a ostala stabilná v čase, to znamená, že skoro u všetkých vyliečených jednotlivcov sa vyvinuli protilátky… výsledky ukazujú, že SARS-CoV-2 protilátky pretrvali najmenej 12 mesiacov po objavení sa príznakov a možno aj dlhšie, naznačujúc, že jednotlivci, ktorí prekonali Covid-19, môžu byť chránení pred znovunakazením“.

Zrejme niektoré z týchto uvedených 6 štúdií si všimli aj experti, ktorí na konferencii amerického CDC a Americkej spoločnosti infekčných chorôb uviedli 17. júla v prezentácii nasledujúci fakt: „Imunitné reakcie na SARS-CoV-2 po prirodzenej infekcii môžu pretrvať najmenej 11 mesiacov… prirodzená infekcia (stanovená pozitívnym výsledkom testu na protilátky alebo PCR testu) môže poskytnúť ochranu proti SARS-CoV-2 infekcii.“

7. Žurnál klinickej medicíny opublikoval 27.7. 2021 štúdiu, ktorá vyhodnocovala imunitu po jednom roku od prekonania s týmto záverom: väčšina pacientov si uchováva špecifickú imunitu: “Dlho trvajúca imunologická pamäť proti SARS-CoV-2 … Testovanie markerov spúšťajúcich aktiváciu zistilo špecifické T-nápomocné bunky a centrálne pamäťové T-bunky u 80% účastníkov dosledovaných po 12. mesiacoch od prekonania.“

8. Ďalšia štúdia vyšla 29.7. 2021 a konštatuje takýto výsledok: “SARS-CoV-2 infekcia produkuje odpovede B-buniek, ktoré pokračujú vo vývoji najmenej jeden rok. Počas tohto obdobia, pamäťové B bunky vykazujú široké a potentné protilátky, ktoré sú rezistentné voči mutáciam, ktoré sú nájdené v obávaných variantoch.“

9. V odbornom časopise Klinická imunologia z 31.7. 2021 sa v opublikovanej štúdii uvádza následovné:“Lepšie pochopenie protilátkovej odpovede proti SARS-CoV-2 po prirodzenej infekcii môže poskytnúť hodnotný pohľad na implementáciu vakcinačných politík do budúcna. Dlhodobá analýza IgG titrov sa vykonala u 32 vyliečených pacienotv v talianskom regióne Umbria po 14 mesiacoch od ľahkého a stredného prekonania infekcie… zistenia štúdie boli konzistentné s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré hlásili trvalosť protilátok naznačujúc, že imunita navodená prirodzenou infekciou SARS-CoV-2 môže byť veľmi efektívna proti reinfekcii (>90%) a môže pretrvať viac ako 6 mesiacov. Naša štúdia sledovala pacientov do 14 mesiacov, u ktorých sa potvrdila aj po 14. mesiaci prítomnosť anti-S-RBD IgG protilátok v 96.8% prípadoch ôsob vyzdravených z COVID-19.”

10. Štúdia, uverejnená 27.9. 2021 v Európskom žurnáli imunológie, prišla k takémuto záveru: “Vyhodnotenie trvácnosti sérových protilátok po 8. a 13. mesiaci od diagnostikácie nakazenia SARS-CoV-2 u 367 jednotlivcov…zistilo, že neutralizačné protilátky NAb proti vírusu z Wuhanu zotrvali u 89% prípadov a S-IgG u 97% prípadov najmenej 13 mesiacov po infekcii.”

11. Štúdia z 5.10. 2021 v oficiálnom časopise Americkej spoločnosti pre infekčné ochorenia Clinical Infectious Disease zistila následovné: „IgG špecifické protilátky proti SARS-CoV-2 a tiež Nab môžu pretrvať medzi viac ako 95% prípadmi vyzdravených z covid-19 medzi 6 až 12 mesiacmi po objavení príznakov.“ Tu sa účastníkom testovala krv odobratá zo žily na rozdiel od slovenskej „veľkej štúdie“, na základe ktorej MZ SR konštatuje nedostatok protilátok u prekonaných a žiada zrušiť zvýhodnenia ešte aj pre nich, hoci ešte ani nikde nebola publikovaná.

12. Štúdia z Portugalska, opublikovaná 25.10. 2021 v Európskom žurnále imunológie, po 12 mesiacoch zistila podobné výsledky:

„hladiny cirkulujúcich IgG a IgA protilátok boli veľmi stabilné 6 mesiacov po prvotnom zistení ochorenia až do 1 rokapo prvotnej infekcii, naznačujúc dlhodobú imunitu proti SARS-CoV-2.“

13. Odborný časopis Hranice v medicíne (Front Med) publikoval 25.10. 2021 štúdiu, ktorá zistila: „oba T-bunky špecifické pre SARS-CoV-2 a protilátky sú merateľné počas obdobia viac ako 1 roka po infekcii, čo naznačuje, že imunitná ochrana, založená na prirodzenej infekcii, zotrváva a môže chrániť pred ťažkým priebehom v prípade re-infekcie alebo infekcie novým variantom.“

14. Štúdia v Žurnáli pre infekčné ochorenia z dňa 28.10. 2021 zistila, že sledované osoby 11 mesiacov po prekonaní infekcie SARS-CoV-2 mali pretrvávajúcu imunitu: “Vyhliadková dlhodobá analýza darcov plazmy vyzdravených z Covid-19 počas viacerých momentov počas 11 mesiacov zistila, že hladiny cirkulujúcich protilátok sa v čase od prirodzenej infekcie menila… dáta naznačujú, že imunologickú pamäť získava väčšina jednotlivcov, ktorí sa nakazili SARS-CoV-2 a aj väčšina pacientov ju udržiava.”

15. Štúdia publikovaná 25.11.2021 v časopise Frontlines of Medicine ukázala, že prekonaní aj vyše 1 roka mali dlhodobú humorálnu a bunkovú (tzv. celulárnu) imunitu, t.z. že T-bunky a protilátky proti SARS-CoV-2 boli merateľné počas tohto obdobia.

Výskumníci potvrdzujú, čo je zrejmé z uvedených štúdií: „neprítomnosť protilátok neznamená absenciu imunitnej pamäte“ (zdroj) a „T bunky v neprítomnosti protilátok poskytujú slušnú mieru ochrany“ (zdroj).

A toto sú len štúdie, ktoré testovali imunitnú reakciu tak protilátok ako aj pamäťových buniek. Zvyčajne však išlo o isté obdobie, za ktoré ich hladiny sledovali, preto ak by pokračovali dlhší čas, pravdepodobne by išlo aj o dlhšie intervaly. Väčšina štúdií však nezabudla skonštatovať vedecky podloženú domnienku, že aj po sledovanom časovom období imunita vysoko pravdepodobne pretrvá. Ďalší zoznam štúdií, ktoré sledovali mieru opakovaného infikovania a krížového infikovania v časom horizonte zhruba jedného roka od prekonania covid-19, zverejním v nasledujúcom článku.

Konzervatívni a pekne naivní, čo uverili Putinovi

24.02.2024

Hlavné argumenty, prečo mnohí, no nie všetci konzervatívci v Európe a Amerike šíria proruskú propagandu o Ukrajine neuvedomujúc si, že ide o vojnovú propagandu. 1. Ukrajina pod tlakom Západu vycúvala z mierových rokovaní s Ruskom, lebo Západ chce pokračovanie bratovražebnej vojny Slovanov. Pred dvoma rokmi po tom, čo týždne hovorkyňa ruského prezidenta presviedčala svet, [...]

Putinova salámová taktika alebo dá sa veriť Putinovi, že chce denacifikovať len Ukrajinu?

10.01.2024

V roku 2001 Putin vyhlásil, že Ukrajina je svojprávna rozhodnúť sa o pripojení k NATO nezávisle. V roku 2005 to znova zdôraznil Lavrov, že nezávislosť Ukrajiny bude Rusko rešpektovať v otázke NATO. V decembri 2021 dalo Rusko ultimatum NATO, aby sa stiahlo z Ukrajiny a Východnej Európy, t.j. bývalých socialistických republík. Predtým Kremlin zavesil na web Putinov prejav o [...]

Kardiológ na BBC pomenoval príčinu najvyšších nadúmrtí za 50 rokov a stal sa hitom v sledovanosti

31.01.2023

BBC publikovalo nedávno článok o najvyššej úmrtnosti za posledných 50 rokov, ktorú zaznamenali ale až v roku 2022 a ktorá predstavovala o 9% viac ako v roku 2019, tj. 650 000 úmrtí. A hoci na Covid v minulom roku zomrelo 38 000 osôb, čo je podstatne menej ako 90 000 v roku 2020, veľký podiel na nadmernej úmrtnosti v roku 2022 mali nekovidové úmrtia. Najvyšší nárast [...]

vojna na Ukrajine, Časiv Jar

ONLINE: Ukrajina dostala od Nemecka tretí Patriot. Zelenskyj sa poďakoval Bidenovi

22.07.2024 06:10

Ukrajina dostala z Nemecka ďalší systém protiraketovej obrany Patriot. Zelenskyj sa poďakoval Bidenovi za doterajšiu podporu Kyjeva vo vojne na Ukrajine.

majerský, hajko, majerský,KDH

KDH má svoje noty. Čo hovoria na ich priority SNS, Kmec či Drucker? Odborník: Poslanci chcú za štyri roky rýchle výhry

22.07.2024 06:00

Prednosta gynekológie Záhumenský pozná prípady, kedy lekár vďaka svojej výhrade liečbu nepodal a pacientku poškodil. Minister školstva Drucker považuje politizáciu obsahu za škodlivý prístup.

Donald Trump

Trumpov tím nezaháľa: Harrisová je horšia než Biden, vyhlásil. Majú plán 'politického útoku'

21.07.2024 22:24

Republikáni volajú aj po rezignácii z prezidentské­ho postu.

Election 2024 Biden

Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

21.07.2024 21:56

Demokratický prezident Joe Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas.

janatutkova

Pravdu sú schopní prijať len intelektuálne úprimní ľudia. Nech sa páči

Štatistiky blogu

Počet článkov: 42
Celková čítanosť: 214012x
Priemerná čítanosť článkov: 5096x

Autor blogu

Kategórie