Úspešný prvý pokus o otvorenú diskusiu k očkovaniu v RTVS: dojmy a fakty

16. decembra 2021, janatutkova, Nezaradené

Novinár Jaroslav Daniška si pozval na nočnú diskusiu v STV2 „Do kríža“ k téme vakcíny hostí v pomere dvaja pro-vládni experti a jeden oponent. Aj moderátor kládol otázky oponentov a pridal svoju osobnú skúsenosť s vakcínou, ktorá rozladila prezidenta imunológov.

Ak by ste si chceli nasledujúci text môjho blogu vypočuť alebo pozrieť, nájdete ho v tomto videu na mojom novom youtube kanáli.

Prezident Asociácie imunológov a alergológov Slovenska, prof. MUDr. Miloš Jeseňák bol jedným z hostí. Akosi moderátor zabudol spomenúť konflikt záujmov tohto experta, ktorý ročne vykazuje až cca 100 tisícový príjem od farmafiriem. Dr Jeseňák odmietol, ako sme už pri vakcínach zvyknutí, osobné pozorovanie príčinnosti zhoršenia osobného zdravotného stavu (alebo stavu dieťaťa rodičmi) s vakcínou. Moderátor Daniška totiž na konci uviedol svoju skúsenosť s „oslabenou imunitou“, ktorá podľa neho mohla súvisieť s vakcínou. Hoci bol na jar očkovaný AstraZeneca vakcínou, koncom novembra prekonal covid, no dovtedy mal už od konca augusta celé mesiace problémy s imunitou a istú chorľavosť.

Ďalším hosťom bol MUDr. Michal Palkovič, riaditeľ súdneho lekárstva a patologickej anatómie ÚDZS, ktorý prispieval do diskusie svojimi poznatkami z pitiev po úmrtiach, ktoré skúmajú možný vplyv vakcín proti covidu ako možnú príčinu. Naňho zas moderátor zabudol pritlačiť, aby vysvetlil konkrétne kritériá, ktoré kvalifikujú úmrtia na súvis s očkovaním. Patológ sa len odvolal na kritéria Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 1991 a vysvetlil, že sú prísnejšie ako v iných krajinách. Trochu to pripomína vykazovanie covid úmrtí podľa prísnych kritérií minuloročnú jeseň a tvárenie sa, že sme na tom lepšie ako ostatní, hoci iné krajiny vykazovali covid úmrtia voľnejšie, čo sa teda nedalo porovnávať. Potom sa ukázalo, že sme skoro najhorší. Prečo teraz vytvárame lepší dojem z vakcín?

Tretím hosťom bol molekulárny biológ prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CS.c, ktorý pôsobí na Fakulte zdravotníctva Trnavskej univerzity. Ten vysvetlil toxicitu spike proteínu, ktorý po očkovaní telo vyrába sťaby továreň, kým nastúpi imunitná reakcia. Spike proteín podľa štúdií môže spôsobiť zápal endotelu ciev a z toho možné poškodenie svalu srdca, príp. trombózy. Apeloval na opatrnosť, že riešime okamžité dôsledky, ale už vôbec nepoznáme tie dlhodobé, pritom už sa v Izraeli zavádza 4. dávka a intervaly sa skracujú na 4 mesiace (hoci Británia už zaviedla 3 mesiace). Dostal aj priestor vysvetliť ADE, čo je z protilátok zosilnená odpoveď: riziko poškodenia imunity pre tzv. chemotaxiu – uskladnenie T-lymfocytov v myokarde pri opakovanej stimulácii imunitnej reakcie spike proteínami.

Prof. Jeseňák toxicitu spike proteínu pripustil, zdôraznil však, že je to obzvlášť problém pri infekcii. Varoval pred prílišnou opatrnosťou a stále dával na misky váh prechodnú produkciu spike proteínu a infekciu, ktorá podľa neho má oveľa vyššiu produkciu spike proteínu. Tu treba pána profesora upozorniť, že vyššia produkcia nastáva u hospitalizovaných, pričom šanca dostať sa do nemocnice je u ľudí do 60 rokov minimálna a šanca nakaziť sa ešte menšia. Aj podľa WHO väčšina ľudí prekoná covid ľahko až s miernymi príznakmi. Jednoducho telo zdravých alebo vitamínami nadopovaných aj rizikových si poradí s infekciou ešte na slizniciach, čo akosi uniká profesorovi imunológie, na rozdiel od toxických spike proteínov, ktoré sa očkovaním dostávajú aj do orgánov tela.

Dr. Palkovič toxickosť spike proteínu prehlásil za hypotetickú teóriu, ktorú nevidí v tkanivách zomrelých. Pri pitvách študuje aj diagnózy spred očkovania, dodávam, že s nimi človek neraz dlho žije, no niekedy vakcína ich náhle zhorší. Tie úmrtia vládnych expertov však nijako nerozrušujú, stále vraj vyvažujú 15 tisíc úmrtí na covid, hoci väčšinu spôsobilo zanedbanie včasnej liečby a často aj komplikácie po liečbe, či dokonca nesprávny manažment liečby napr. neúčinným, no pekne drahým Remdesivirom.

Moderátor logicky upozornil na problém vakcín pre nerizikových mladých, hoci napr. pri AstraZeneca mala byť rizikovou práve populácia nad 60 rokov. Pripomenul, že mRNA vakcína Moderny bola zakázaná vo viacerých európskych krajinách pre mladých ľudí. Výhradu, prečo výrobca nenesie zodpovednosť, Jeseňák odbil trápnou výhovorkou že ani pri lieku, ak vyvolá anafylaktický šok, výrobca nemá zodpovednosť. U nás samozrejme nikto nič nevysúdi, ale v USA sú bežne žalované farmafirmy za neinformovanie o rizikách pri akýchkoľvek liekoch a tovaroch, len nie pri vakcínach na základe zákona z roku 1986.

Patológ Palkovič tvrdil, že sa nám môže zdať 7 úmrtí (hoci pitvali 140 ako podozrivých) v súvislostí s očkovaní veľa, lebo sme podali toľko vakcín proti covidu, čo sme proti chrípke podávali 100 rokov. Tak sa ale pozrime do USA, kde je každý rok až 40-60% populácie (mení sa to z roka na rok) preočkovanej proti chrípke. K dnešnému dňu majú 60% plnú zaočkovanosť proti covid-19 a v databáze hlásení nežiaducich účinkov VAERS skoro 20 tisíc úmrtí po očkovaní na covid. Po vakcínach proti chrípke bolo ročne hlásených cca 30 úmrtí.

Neobstojí ani Jeseňaková výhovorka, že porovnávať očkovanie proti covid k iným vakcínam je porovnávanie k očkovaniu zdravých detí. Pri chrípke sa totiž očkujú najmä starší ľudia a v USA je to podobné. Graf hlásení o úmrtiach po očkovaní v databáze VAERS za 30 rokov jej existencie je testom nielen zraku, ale najmä intelektuálnej úprimnosti. V hláseniach sa nič nezmenilo, robia to zdravotníci do komplikovaného formulára, ktorý podľa sťažností mnohých lekárov neuchováva zálohu, musíte ho odposlať v krátkom čase. To aj mnohých odrádza od hlásení, ktoré sú časovo náročné na zhromaždenie všetkých informácií o stave nebohého. Podľa harvardskej štúdie spred niekoľko rokov tento systém nahlasovania zachytával skutočný stav len pre 1-10% prípadov.

Diskutovala sa aj otázka úmrtí mladých športovcov, ktorých za posledných 5 mesiacov len v Európe a bolo medializovaných 75 prípadov. To obaja obhájcovia covid vakcín zľahčovali, že úmrtia na trávniku boli aj predtým, zvláštne, že až po očkovaní sa s nimi roztrhlo vrece v médiach. Zdá sa, že to nebola žiadna senzácia pre ľudí pred pandémiou, až teraz. Imunológ Jeseňák zľahčoval prekonanie myokarditídy po očkovaní ako často mierne. Toto je v rozpore s tým, čo tvrdí najviac citovaný kardiológ vo svete s Hirschovým indexom 100 Dr. Peter McCullough a to, že niet ľahkého priebehu myokarditídy bez dlhodobých dôsledkov.

Až 78% prípadov myokarditíd po očkovaní končí hospitalizáciou, pričom sú podľa Dr McCullough oveľa vážnejšie ako po covide. Poukazuje na 5-násobne vyššiu mieru myokarditíd po očkovaní ako je miera hospitalizácií na covid u detí medzi 12 a 17 rokov v USA. Odhaduje, že až 80% školopovinných deti má pritom už prirodzenú imunitu proti covidu, napriek tomu im je očkovanie natláčané. Považuje ho za nesmierne nebezpečné aj pre rizikových a odporúča dôraz na včasnú liečbu. K tomu sa prichýlil i prof. Vojtáššek, že je aj iné riešenie ako len experimentálne vakcíny.

Medzi prvými bola otázka moderátora na vplyv vitamínu D3 na priebeh ochorenia covid-19. Imunológ najprv priznal, že až 80% populácie trpí nedostatkom a že tento vitamín mimo leta treba užívať, no odmietol ho dať do príčinného vzťahu s ťažkým covidom, hoci je jasné, že u nás sme dve leta covid nemali. Vraj štúdie prinášajú rôzne výsledky. Zámerne odignoroval 147 odborných štúdií, ktoré opakovane potvrdzujú účinok vitamínu D3 na priebeh covidu? Z nich vychádza až 80% zľahčenie priebehu pri preventívnom užívaní vitamínu D3. Vraj je D3 „len kamienok v mozaike“, no ako ľahko by sa dal upraviť, ale načo, keď máme vakcíny

Zdôraznil význam, že adenovírusové vakcíny u mladých ľudí nabudia produkciu interferónu, čo predstavuje antivirálnu obranu. Načo to vôbec spomínal, keď štúdia z mája 2021, opublikovaná v časopise Immunity zistila, že síce „tí, ktorí prekonali covid mali vysokú produkciu interferónov, ktorá však absentovala u väčšiny zaočkovaných“ s mRNA vakcínou Pfizer a tú dostávajú práve mladí a deti. To už radšej vynechal.

Čo viac sme sa dozvedeli? Jeseňák je proti plošnému očkovaniu detí, o povinnom nechce hovoriť, no treba ho pre deti s chronickými ochoreniami, lebo máme vraj už 200 detí so syndrómom multisystémového zápalu po asymptomatickom covide. Len zabudol spomenúť, že tento syndróm sa vyskytuje aj po očkovaní (viac tu). No a dalo by sa pokračovať odkrúcaním podrývania prirodzenej imunity po prekonaní, ktorá pretrváva podľa viacerých štúdií už vyše 1,5 roka a bude aj ďalšie roky. Je kvalitnejšia a širšia ako napichaná imunita len proti spike proteínu.

Zaznelo toho veľa a druhá strana nedostala dosť priestoru reagovať na mnohé veci. No je super, že sa podarilo naniesť nové témy pri očkovaní. Snáď niekedy bude príležitosť obdobné taľafatky vládnych expertov rozbiť aj v priamom prenose. Moderátor sa však konečne pýtal, ako sa novinár má pýtať. V tom táto diskusia predstavuje tak trochu posun.